Ev / Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

1.Genel Beceri Eğitimleri

Bu projenin temel amacı kişilerin istihdam edilebilirliği ve girişimciliğini artırmaya yönelik her türlü destek eğitimi verilmesi düşünülmüştür.  Bu doğrultuda meslek kurslarına katılan 80 kişiye mesleki eğitimlere ilave olarak destekleyici mesleki teknik İngilizce, iş ve meslek danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri verilecektir.

 

1.1 Mesleki İngilizce Dil Eğitimi:

Kişilerin özgüvenlerinin artması için proje kapsamında İngilizce eğitimi verilecektir. Proje kapsamında mesleki eğitim alan 80bireye aynı zamanda mesleki İngilizce de alarak bu alanda bilgi ve becerileri artacak ve işe geçişi kolaylaşacaktır. Eğitimin süresi toplam 70 saat olup günde 5 saat olacaktır.

 

1.2 Bilgisayar Kullanımı:

Hedef kitlenin ilimizde istihdam edilmesini sağlamak için bilgisayar eğitimi verilecektir. Çünkü hemen hemen tüm iş kollarında olduğu gibi otomotiv teknolojisi, aşcılık ve güzellik ve saç bakım sektöründe de iş yapabilmek için bilgisayarın kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Eğitime 80 kişinin katılması düşünülen program günde 6 saat olmak üzere toplam 160 saat olarak planlanmıştır.

 

 

 

2. Mesleki Eğitimler:

Proje kapsamında otomotiv bakım onarım sektöründe ilimizde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Otomotiv LPG Ayarcısı, Otomotiv Elektrikçisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ve Aşçılık mesleklerinde toplam 80 kişiye verilmesi düşünülen mesleki eğitimlerin 4’ü MEB modüler sistemine göre yüksek kabul edilen 3.seviye diğeri ise 2.seviye mesleklerdir.

Motorlu araçlar teknolojileri alanında mesleki eğitim alan kişilerin aldıkları eğitimin değerlendirilmesi için mesleki açık lisesi yolu ile aynı alan/dalda meslek lisesi diploması alması için kalan modülleri tamamlamaları sağlanacaktır. Bunun için hedef kitleye rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.

 

 

 

2.1 Otomotiv Elektrikçisi: Kursun 200 saatlik kısmı staj çalışması olacaktır.
Eğitim programı toplam 612 saat, günde 6 saat verilecek ve 20 kişi katılacaktır. Program MEB motorlu araçlar teknolojisi alanı 3.seviye modüler eğitim sistemine göre hazırlanmıştır. Kurs süresi yaklaşık 5,5 ay olup alınan eğitim sertifikalandırılacaktır.

 

 

2.2 Otomotiv LPG Montaj Bakım ve Onarımcısı:

Otomotiv LPG montaj, bakım ve onarımcısı, motorlu kara araçlarında kullanılan LPG sistemlerinin montaj bakım ve onarımlarını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 20 kişinin katılımı sağlanacak olan mesleki eğitim toplam 576 saat olacaktır. Günde 6 saat verilmesi uygun görülen eğitim programı 5 ay sürecektir. Kursun 200 saatlik kısmı staj çalışması olacaktır.

 

 

2.3 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

Bu ders ile öğrenciye; saç şekillendirme ile ilgili işlemleri uygulayabilmesi için gerekli yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu derste, bireylere, saç kesim teknikleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 20 kişinin katılımı sağlanacak olan mesleki eğitim toplam 272 saat olacaktır. Günde 6 saat verilmesi uygun görülen eğitim programı 5 ay sürecektir. Eğitim programına katılan kişilere tamamlayıcı eğitimlerde verilecektir.

 

 

2.4 Yiyecek İçecek Hizmetleri
Bu derste öğrenciye, sebzeleri pişirmeye hazırlama, sebze ve patates garnitürleri, yumurta, basit tatlı ve meyve tatlıları hazırlama ve pişirme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 20 kişinin katılımı sağlanacak olan mesleki eğitim toplam 288 saat olacaktır. Günde 6 saat verilmesi uygun görülen eğitim programı 5 ay sürecektir. Eğitim programına katılan kişilere tamamlayıcı eğitimlerde verilecektir.

 

 

3. İş Güvenliği:
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kişisel Gelişim Alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler. 4 grubun tamamına verilmesi düşünülen eğitim programı 4*40=160 saat olarak planlanmıştır.

 

4. Girişimcilik Kursları:

Girişimcilik kursu ile hedef kitleye aşağıdaki yeterliliklerin kazandırılması hedeflenmiştir. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar. Girişimcilik eğitimleri için KOSGEB ile işbirliği yapılacaktır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR PROJESİ TRH3.1.LLLII/P-03/901

tuzla escort kartal escort jigolo sitesi pendik escort porno izle