Ev / Projemiz

Projemiz

Projenin adı: Hayat Yeniden Başlıyor
Lot/Öncelik bölgesi

– Lütfen başvurunuzu hangi lot için yapmakta olduğunuzu işaretleyiniz:

Lot 1
Lot 2
Proje uygulama yer(ler)i: — projeden faydalanacak ülke(ler), bölge(ler) bilgisini veriniz  

Türkiye/Doğu Anadolu Bölgesi/Elazığ

Projenin toplam süresi (ay): 12 Ay
AB’den talep edilen katkı (miktar) 165.000,00 AVRO
Toplam proje bütçesinin yüzdesi olarak AB’den talep edilen katkı (indikatif) % 90
Projenin Amaçları Genel Amaç;Toplumda öğrenme yöntem ve tekniklerini geliştirerek;Mesleki eğitimlerin verilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, öğrenmenin devamlılığı için öğrenmeyi öğreterek yetişkinleri hayat boyu öğrenmeye dahil edilmesidir.

Özel Amaçlar;1.Özellikle dezavantajlı kişiler kabul edilen ve 25-64 yaşlarındaki yetişkinlerin temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin arttırılması,

2.Öğrenme kalitesinin artırılması için HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

3.Eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması,

4.HBÖ yaklaşımıyla bütüncül eğitimler vererek farkındalığın arttırılması,

5.Yeni öğrenme medot ve modüllerin geliştirilmesi

6.Çeşitli sebeplerden dolayı eğitimden mahrum kalan kişilere eğitim olanaklarının sağlanması

7.STK ve kamu kurum personelinin kapasitelerinin arttırılması,

Hedef grup(lar)[1] 1.Yaşları 25-64 arasında değişen yetişkin 40 işsiz kadın,2.Yaşları 25-64 arasında değişen yetişkin 40 işsiz erkek,3.Okur-Yazar olmayan 10 kadın ve 5 erkek4.STK ve kamu kurum personeli 100 kişi5.Özellikle yoksul mahallelerde yaşayan çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatı erken bitmiş olan 50 yetişkin,
Nihai faydalanıcılar[2] Proje faaliyetlerine katılan kişilerin kendileri, aileleri, arkadaşları, sosyal çevresi, iş arkadaşları, yerel aktörler, sektör çalışaları, işverenler, akademisyenler, eğitim persolleri ve STK yönetici ve üyeleri
Beklenen sonuçlar 1. 80 kişi mesleki eğitim aldı. 2. 80 kişi farkındalık eğitimi (İngilizce, Bilgisayar, vb.) aldı. 3. 80 kişi girişimcilik eğitimi aldı. 4. 100 kişi rehberlik ve danışmanlık hizmeti aldı.  5. Proje sahibi ve diğer kurumların kurumsal ve personel kapasitesi arttı. 6. Sektör arasında sürdürülebilir işbirliği sağlandı. 7.Yurtiçi gezi ile yetişkinlerde farkındalık oluştu.
Temel faaliyetler 1.Proje ekibi ve ofisinin oluşturulması,2.Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri,3.Eğitimlerin uygulanması,4.Rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri,5.Farkındalık yaratma seminerleri ve toplantılar, 6.Yurt içi gezileri 7. Final ve raporlama
[1]“Hedef gruplar” projeden amaçlar düzeyinde doğrudan faydalancak gruplar/oluşumlardır.

[2]“Nihai Faydalanıcılar” projeden toplumsal veya sektörel boyutta uzun vadede yarar sağlayacak olanlardır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR PROJESİ TRH3.1.LLLII/P-03/901

tuzla escort kartal escort jigolo sitesi pendik escort porno izle